VESBE bilanço sonuçları ve hisse fiyatı yorumlandı

VESBE bilanço analizi

Vestel Beyaz Eşya (VESBE) 2Ç22’de beklentilerin üzerinde 693 milyon TL net kar elde etti. Beklentiler 543 milyon TL seviyesindeydi. Net kar yıllık %34 ve çeyreklik %21 artış gösterdi. Net karın beklentilerin üzerinde gelmesinde beklentilerin üzerinde satış geliri ve 2Ç’de 135 milyon TL’lik vergi geliri yazılması etkili olmuş. Vergi öncesi kar 558 mnTL ile 2Ç21’deki 508 mnTL’nin hafif üzerinde gerçekleşti. Yüksek vergi geliri ile %34 lük artış oluşmuş. Net kar marjı aynı dönemde %9.18 olurken, yıllık 2.6 puan ve önceki çeyreğe göre ise 1.5 puana yakın düşüş gösterdi.

 

VESBE bilançosu ve hedef fiyatı yorumlandı... 

"Satış gelirleri aynı dönemde beklentilerin üzerinde 7552 mn TL oldu. Beklentiler 7377 mnTL seviyesindeydi. İhracat pazarlarındaki daralmaya ve EURUSD paritesindeki zayıf seyre rağmen cirodaki artışta kur farkı ve pazarlama çalışmaları etkili olmuş olabilir. VESBE Brüt kar marjı bu dönemde yıllık 4.2 puan artış ve çnceki çeyreğe göre 0.5 puan düşüşle %20.1 oldu.

FAVÖK 2Ç22’de beklentilere paralel 1050 mnTL seviyesinde olurken, yıllık %54 ve çeyreklik %24 büyüme gösterdi. Bu büyümede cirodaki artış pozitif etki ederken, yüksek faaliyet giderleri baskı oluşturdu. Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri kaynaklı faaliyet giderleri yıllık %458 artış gösterdi. Bu oran cirodaki artışın çok üzerinde ve FAVÖK marjındaki daralmaya neden oldu. FAVÖK Marjı 2Ç22’de %14 olurken, yıllık 1.7 ve çeyreklik 2 puan geriledi.

6 Aylık Sonuçlar
VESBE bu sonuçlarla birlikte yılın ilk yarısını %53 artışla 1.265 milyon TL net kar ile kapadı. Satış gelirleri %77 artışla 12.970 milyon TL oldu. FAVÖK %63 artışla 1916 milyon TL oldu. Brüt kar marjı altı aylık dönemde 4 puan arttı ve %20.3 seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK Marjı 1.5 puana yakın düşüşle %14.7 oldu.

VESBE satış gelirlerinin %69’u ihracat gelirlerinden oluştu. 2021 yılında ihracat oranı %78 seviyesindeydi. 2Ç’de Avrupa pazarlarındaki satışlarda yavaşlama, yurtiçi satışlarda güçlenme görüldü.

VESBE hedef fiyatı ne olur?

VESBE’nin finansallarını ılımlı karşılıyorum. Zor bir dönemde kur farkının da etkisiyle olabilecek iyi sonuçlar diyebiliriz. Sonuç olarak yıllıklandırılmış bazda TL bazında satışlarda ve karlılıkta artış devam ediyor. Yılın ikinci yarısında Avrupa pazarlarındaki gelişmeler önemli olacak. ECB ve Fed’in faiz artırımlarının resesyon konusundaki yansımaları, bu pazarları zorlayabilir. Bu gelişmeleri izlemekte yarar var.

VESBE için 2022 yılında kur etkisinin de yardımı ile 28.417 milyon TL satış geliri ve 2.655 milyon TL net kar bekliyorum. Hisse mevcut durumda 7.07x f/k ve 2.53x pd/dd piyasa çaranları ile işlem görüyor. Piyasa çarpanları sektör ortalamalarının altında. VESBE için oniki aylık dönemi kapsayan hedef fiyatım bu beklentilere paralel 11.55TL seviyesinde bulunuyor. Son borsa kapanışı olan 8.65TL’ye göre %33 yükseliş alanını işaret ediyor. Uzun vadede ise büyümesini sürdüren, yeni yatırımı ile kapasite artışı sağlayacak olan bir şirket. Aynı zamanda temettü şirketi özelliği ile uzun vadeli görüşümü pozitif olarak koruyor ve hedef fiyatımızı ilerleyen yıllarda yukarı revize edeceğimi düşünüyorum.(Tuncay Turşucu)