VBTS kapsamında cezaları devam eden 50 BİST şirketi

Cezası biten BİST hissesi yükseliş gösterebilir.

VBTS kapsamında cezalı olan BİST şirketleri: