TSKB hisse ve bilanço analizi yapıldı olumlu sonuçlar çıktı

TSKB bilançosunda kar açıkladı.

TSKB 2Ç22 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde ve yeni rekor yüksek seviyede 915 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %51 artış). 

Açıklanan net kar rakamı 826 milyon TL olan piyasa beklentisinin %11 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı 1,521 milyon TL olup geçen yıla göre %218 artarak %40,4 ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

TSKB, 65 milyon TL tutarında ek serbest karşılık ayırmıştır ve toplam tutar 720 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Marjlarda devam eden toparlanma, ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık gözle görülür artış,186 milyon TL ticari kar ve kredi karşılıklarında artış çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası  yönetimi 2022 yılı için operasyonel bütçesinde yukarı yönlü revizyona gitmiş, özkaynak karlılığı beklentisini %40 seviyesine yükseltmiştir. 

2Ç22 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki yorumlanıyor.

 2022-2025 net kar beklentilerimizi ortalama %55 yukarı yönlü revize etmemiz sebebiyle 2,35 TL olan hedef fiyatımızı 3,15 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %20 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz.

TSKB hissesi, 2022T 2,2x F/K ve 0,7x F/DD çarpanlarıyla ve %39,0 ortalama özkaynak getirisiyle işlem yapıyor... (Şeker Yatırım)