TCELL hissesinin bilanço analizi ve hedef fiyatı açıklandı

TCELL hisse analizi

Turkcell’in 2022 yılı 1. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 802,9mn TL ile  piyasa beklentisinin bir miktar altında gerçekleşmiştir.

1Ç2021’de şirketin ana ortaklık net dönem karı 1.105mn TL idi.

TCELL'in, 2022 1. çeyrek toplam hasılatı 2021 1. çeyreğe göre %36,7 artışla 10.695mn TL olmuştur.

Bu artış temel olarak, genişleyen abone bazının yanı sıra, fiyat düzeltmeleri ve müşteriyi daha yüksek paketlere geçirme aksiyonlarının etkisiyle hızlanan ARPU büyümesi sayesinde artan Turkcell Türkiye gelirlerinden kaynaklanmıştır.

Toplam maliyetler %36,1 artarken, brüt kar %38,1 artışla 3.117mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 0,3 puan artarak %29,1 olmuştur.

1Ç2022 operasyonel giderleri 2021’nin aynı dönemine göre %51,5 artmıştır. 1Ç2022’de diğer faaliyetlerden 1.494mn TL net gelir kaydedilmiştir. (1Ç2021’de 699mn TL net gelir kaydedilmişti.) Böylece, faaliyet karı 1Ç2021’deki 2.399mn TL’den 1Ç2022’de 3.767mn TL’ye yükselmiştir.

TCELL'in  2022 yılı 1. çeyrek FAVÖK’ü 2021’nin aynı dönemine göre %30,1 artışla 4.302mn TL’ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı ise 2 puanlık azaltışla %40,2 olarak gerçekleşmiştir. 299mn TL’lik net yatırım faaliyetlerinden gelir, 55mn TL’lik TFRS 9’a ilişkin gider ile 23mnTL’lik iştiraklerden zararlar sonrasında finansman öncesi faaliyet karı 3.987mn TL’yi göstermiştir.

HİSSE ANALİZİ

Turkcell’in hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki güncellemeler ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak, 25,00TL’den 26,30TL‘ye yükseltiliyor. (Ziraat Yatırım)