SPK üç halka arzın başvurusunu kabul etti.

SPK bülteni yayınlandı. Bültende üç şirketin halka arzı onaylandı.

SPK 3 yeni halka arza onay verdi.

Hedef Holding 1,96 TL, Gelecek Varlık Yönetimi 13,65 TL ve Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme 21,00 - 22,50 TL halka arz fiyatı ile borsaya geliyor. 

Ek açıklamalar 

(1) Hedef Holding A.Ş.’nin mevcut ortağı Sibel GÖKALP’in sahip olduğu 10.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.
(2) 1 TL nominal değerli paylar 1,96 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
(3) Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’nin mevcut ortağı Fiba Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 8.800.000 TL nominal değerli 8.800.000 adet pay halka
arza konu edilecektir.
(4) Fazla talep gelmesi halinde Fiba Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 4.400.000 TL nominal değerli 4.400.000 adet payın ek satışı
gerçekleştirilebilecektir.
(5) 1 TL nominal değerli paylar 13,65 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
(6) Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevcut ortaklarından Alper AKYÜZ’e ait 5.166.667 TL
nominal değerli 5.166.667 adet, Elif AKYÜZ’e ait 2.500.000 TL nominal değerli 2.500.000 adet, Tankut İKİZLER’e ait 1.010.000 TL nominal değerli
1.010.000 adet, Hale İKİZLER’e ait 450.000 TL nominal değerli 450.000 adet, Necmettin DÖNMEZ’e ait 333.333 TL nominal değerli 333.333 adet
ve Murat DAYANIKLI’ya ait 540.000 TL nominal değerli 540.000 adet B grubu paylar halka arza konu edilecektir.
(7) Fazla talep gelmesi halinde Alper AKYÜZ’e ait 1.550.000 TL nominal değerli 1.550.000 adet, Elif AKYÜZ’e ait 750.000 TL nominal değerli
750.000 adet, Tankut İKİZLER’e ait 303.000 TL nominal değerli 303.000 adet, Hale İKİZLER’e ait 135.000 TL nominal değerli 135.000 adet,
Necmettin DÖNMEZ’e ait 100.000 TL nominal değerli 100.000 adet ve Murat DAYANIKLI’ya ait 162.000 TL nominal değerli 162.000 adet B grubu
payın ek satışı gerçekleştirilebilecektir.
(8) 1 TL nominal değerli paylar 21,00 - 22,50 TL fiyat aralığından satışa sunulacaktır.

Etiketler
Yorumlar