Sermaye artırımı yapmak isteyen 5 şirketin başvurusu onaylandı.

Sermaye Piyasası Kurulu bu haftaki toplantıda halka açık 5 şirketin sermaye artırımına onay verdi.

SPK bülteni yayınlandı. Bültende 5 şirketin sermaye artırım başvuruları onaylandığı duyuruldu. 

Buna göre Balatacılar Balatacılık (#BALAT) ve Tetmat Gıda Yatırımları'nın (#TETMT) tahsisli, ARD Grup Bilişim (#ARDYZ) ve Akfen GYO'nun (#AKFGY) bedelsiz ve Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding'in (#METRO) 240 milyon bedelli sermaye artırımları kabul edildi. 

Sermaye artırım onaylanın şirketlere ilişkin ayrıntıları ise şöyle :

Ek açıklamalar : 

. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.165.862 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (TSP Prosedürü) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı ile beraber toplam satış
hasılatı tutarı 10.054.000 TL’ye karşılık gelecek adet ve nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak tahsisli olarak Şirket ortakları Ali Penah BOZYİĞİT’in “Ortaklara Borçlar” hesabından 3.629.000 TL mahsuben, Mehmet Ömer AKAD’ın “Ortaklara Borçlar” hesabından 1.253.000 TL mahsuben ve 1.500.000 TL nakden, Ayşe ŞEN’in “Ortaklara Borçlar” hesabından 172.000 TL mahsuben ve Şirket ortağı olmayan Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından 3.500.000 TL nakden karşılanmak üzere satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebi
ile ilgili olarak,

a) Pay satış fiyatı nominal değerden düşük olmayacak şekilde ve Borsa’nın TSP Prosedürü çerçevesinde baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına, 

b) Tahsisli sermaye artırımına katılacak kişilerinişbu sermaye artırımından elde edecekleri payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle satmayacaklarına dair vermiş oldukları taahhütler hakkında MKK’ya bilgi verilmesine
karar verilmiştir. 

a) Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (Şirket)'nin 5.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 21.000.000 TL olacak şekilde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirket hakim ortağı Hüseyin Avni METİNKALE'ye satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin; pay satış fiyatının nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Prosedürü kapsamında belirlenecek baz fiyat ile Kurulumuz tarafından 06.05.2021 tarihinde onaylanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında Hüseyin Avni METİNKALE’nin Borsa’da gerçekleştirdiği Şirket paylarının satışı işlemlerinde, sattığı paylardan elde ettiği net fon tutarına göre hesaplanan 1 TL nominal
değerli 100 adet/1 lot payın düzeltilmiş ağırlıklı ortalama satış fiyatı olan 177,66 TL’den yüksek olanı olacak şekilde belirlenmesi ve bu kapsamda ihraç belgesinde gerekli düzeltmelerin yapılması suretiyle ihraç belgesinin onaylanmasına,

b) Sermaye artırımında tahsisli olarak ihraç edilecek payları satın alacak Hüseyin Avni METİNKALE’nin işbu sermaye artırımından elde edeceği payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hesabına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle satmayacağına dair vermiş olduğu taahhüt hakkında MKK’ya bilgi verilmesine karar verilmiştir

Etiketler
Yorumlar