SASA'yı yabancılar hiç sevmedi ve sevmiyor!

SASA ve AKSA'nın yabancı analizi

Başarılı işletme yapısı, devasa yatırımları, çok başarılı bilançoları ve önemli hisse getirileriyle BİST'in çok önemli bir hissesi olan SASA'yı yabancılar sevmiyor!

2022'deki yabancı payı sadece yüzde 1,9 olan SASA geçmiş yıllarda da yabancıların ilgi göstermediği hisse konumunda... 

Benzeri faaliyet alanı olan AKSA ise ortalama yüzde 40'a varan yabancı payıyla ilgi uyandırıyor. 

tablo: Zeynep Aktaş