SAHOL'den kritik hisse satışı: Sabancı sigara dağıtımından çekiliyor

Sabancı grubu sigara dağıtım sektöründen çekiliyor... 

Sabancı Holding (SAHOL), PHILSA sermayesinin yüzde 25'ini temsil eden 750 bin TL nominal değerli paylar ile PMSA sermayesinin yüzde 24,75'ini temsil eden 173 bin 250 TL nominal değerli payların tamamının,  2 milyar 747 milyon 308 bin 823 TL'ye Philip Morris Products SA'ya (PM) devretti. 

Philip Morris International,   Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki (PHILSA) ve Philip Morris SA Philip Morris Sabancı ’deki (PMSA) hisselerinin kalan %25'ini satın aldı.

PMI, 1990'ların başındaki kuruluşlarından bu yana PHILSA ve PMSA’nın çoğunluk (%75) hissedarı konumundaydı. Bu işlem sonucunda PMI, bağlı ortaklıkları aracılığıyla, hisselerin %100'üne sahip oldu.

Şirketten yapılan duyuruda: "Rekabet Kurulu onayını takiben hisse devri 5 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş ve aynı tarihte 2,747,308,823 TL’ye karşılık gelen satın alma bedeli ödenmiştir. Nihai satın alma fiyatı, PHILSA ve PMSA’nın 2021 mali yılı denetlenmiş sonuçlarına dayalı olarak, önceden belirlenmiş bazı düzeltmelere tabidir." denildi.