SAHOL hissesi için umutlu analizler yapıldı

SAHOL yöneticileri bilgilendirme toplantısı düzenledi...

Deniz Yatırım, SAHOL hissesi için fiyat analizi yaptı. 

SAHOL için 12-aylık hedef fiyatımız 27,40 TL seviyesinde...

SAHOL, yılbaşından itibaren BIST 100 Endeksi’nin %16 üzerinde performans sergilemiştir.

Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 2,2x F/K ve 0,7x PD/DD çarpanlarından işlem yapıyor.

Sabancı Holding umut veriyor: 

Holding’in solo net nakit pozisyonu 2021 yıl sonu 2,5 milyar TL iken Philsa satışından elde edilen kar ve alınan temettü gelirleri ile Mart 2022 sonunda 7,7 milyar TL’ye çıktı. 

■ Mart 2022 sonu itibariyle Holding’in net aktif değeri 3.762 milyon USD olup net aktif değerine göre iskonto oranı %35 seviyesinde bulunmaktadır. Bu oran 2021 sonu itibariyle %45,4 seviyesinde şekillenmişti.

■ Holding’in orta vadeli hedefleri; i) TÜFE+%8 satış geliri büyümesi, ii) TÜFE+%10 FAVÖK büyümesi, iii) %14 seviyesinde yatırım harcamaları/gelirler oranı, iv) +%30 döviz cinsi gelir payı, v) <2,0x net borç/FAVÖK (net borç için bankacılık ve finansal hizmetler segmenti net nakit pozisyonu ve UFRS 16 etkisi, FAVÖK rakamı için de tek seferlik gelir/giderler ve UFRS 16 etkisi hariçtir), vi) ~%13 seviyesinde yeni ekonominin kombine satış gelirleri içerisindeki payı şeklindedir. Yeni ekonomi, yenilenebilir enerji, ileri teknoloji ürünü malzemeler, dijital hizmetler olarak açıklanıyor.