Sabancı Holding, Philip Morris Products S.A'daki paylarının tamamını Philip Morris'e devrediyor.

Hacı Ömer Sabancı Holding, sigar sektöründen çekiliyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre 2 milyon 887 milyon bedelle hisseler PM'ye devredilecek.

Sigara zamlarının ve yüksek verginin gündemde olduğu ortamda Sabancı Holding'ten (#SAHOL) satış haber geldi. 

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre Şirket  Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük (Philsa) sermayesinin yüzde 25 ile Philip Morris Sabancı Pazarlama (PMSA) sermayesinin yüzde 24,75 paylarının tamamını Philip Morris'e (PM) veya iştiraklerine devredecek.

Açıklamada devir bedelinin 2 milyar 887 bin TL olduğu belirtildi. Devir işleminin bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Şirket bu amaçla bugün itibariyle Rekabet Kurulu onayı için başvuru yaptığı açıklamada yer aldı. 

Şirketten KAP'a yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde: 

Şirketimiz ile Philip Morris Products S.A. (PM), Şirketimize ait, Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PHILSA) sermayesinin %25'ini temsil eden 750.000 TL nominal değerli paylar ile Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. (PMSA) sermayesinin %24,75'ini temsil eden 173.250 TL nominal değerli payların tamamının, 2.887.000.000 TL bedelle PM'ye ve/veya iştiraklerine devrinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Rekabet Kurumu'na müracaat etmeye karar vermişlerdir.


Rekabet Kurulu'nun işleme onay vermesi ve diğer koşulların yerine getirilmesi şartıyla, Şirketimiz ve PM arasında bir pay alım-satım sözleşmesi imzalanacak ve kapanış işlemleri gerçekleştirilecektir. Planlanan kapanış işlemleri tahtında, Şirketimize ait PHILSA ve PMSA payları PM'ye ve/veya iştiraklerine devredilecek ve kapanış tarihindeki düzeltmeler sonrası devir bedeli aynı gün Şirketimizce tahsil edilecektir. Öte yandan, 2021 mali yılının sona ermesini takiben, devir bedeli önceden belirlenmiş birtakım düzeltmelere daha tabi tutulacak olup nihai devir bedeli kesinleştiğinde kamuya duyurulacaktır.


Bu çerçevede, işleme ilişkin gerekli izin ve onayların alınmasını teminen 06.10.2021 tarihinde Rekabet Kurumu başvurusu gerçekleştirilmiştir. Gerekli koşulların sağlanması ve ilgili izin ve onayların alınması şartıyla, Şirketimiz ile PM arasında pay alım-satım sözleşmesinin imzalanması ve pay devirlerinin 2021 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.


Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Etiketler
Yorumlar
SahibindenSA
Paralar istikamet Londra ya borçlar borsada vatandaşa marş marş