Petrokent Turzim bedelsiz sermaye artırım kararı aldı.

Petrokent Yüzde 2300 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. Kararla birlikte ödenmiş sermaye 24 milyon 883 bin 200 TL'ye yükselmiş olacak.

Hisseleri Alt Pazar'da işlem gören Petrokent Turizm bugün gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında bedelsiz sermaye artırım kararı verildi. 

Ödenmiş sermayesi 1 milyon 36 bin 800 TL olan şirket tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere sermayesini 24 milyon 883 bin 200 TL'ye çıkaracak. 

Petrokent Turizm'in KAP'a yaptığı sermaye artırım açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1.036.800,00(Birmilyonotuzaltıbinsekizyüz Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle; 23.846.400,00 (Yirmiüçmilyonsekizyüzkırkaltıbindörtyüz Türk Lirası) tutarında (%2300,00 oranında) artırılarak 24.883.200,00 (Yirmidörtmilyonsekizyüzseksenüçbin ikiyüz Türk Lirası) çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi amacıyla bedelsiz pay olarak sermayeye ilave edilmesine, yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına ve Kar Dağıtım Tablosunun ekteki gibi düzenlenmesine, Bu artırıma ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin başvuru evrakları en kısa süre içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.