Nihayet zihni sinir GES yasağı kaldırılıyor!

Organize sanayi bölgeleri (OSB) dışında da güneş enerjisi santralleri (GES) kurulabilecek.

Organize sanayi bölgelerinde üretim yapan sanayiciler için nihayet güzel bir haber geldi. 

Çılgınca yükselen elektrik fiyatları için çözüm arayan OSB sanayicileri; güneş enerji sistemlerine yatırım yapmak istiyorlar... Ancak karşılarına "zihni sinir" bir yasak çıkıyordu: OSBA bölgesinin dışında güneş enerji sistemi kurulamaz! 

Bu yasak sanayicilerin elini kolunu bağlıyordu; çünkü OSB içindeki araziler hem çok küçük hem de çok pahalıydı. Devasa güneş enerji tarlaları için mutlaka OSB dışına yatırım yapılması gerekiyordu. 

Nihayet yanlıştan dönülüyor... 

OSB sınırı dışında da GES kurulabilecek....

Organize sanayi bölgeleri (OSB), ikili anlaşmalarla alanlarının dışında da güneş enerjisi santralleri (GES) kurabilecek.

OSB’lerin artan enerji ihtiyaçlarını kendi içlerinde karşılayabilmelerine olanak sağlayan düzenleme genişletiliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı şirketlerin görüşüne açıldı.

Taslakta sanayicinin enerji sorununu kökten çözecek bir düzenlemeye de gidildi.

OSB arazi küçük ve pahalı

Daha önce getirilen düzenleme ile OSB’lere bulundukları alan içerisinde GES kurabilme yetkisi verilirken, OSB’lerin birçoğunun tam kapasite dolu olması ve yeterli alan bulunmaması sebebiyle birçok bölgede santral kurulamamıştı. Yapılmak istenen düzenleme ile OSB içerisinde gerekli yer temininin sağlanamaması halinde, aynı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içerisinde olmak koşuluyla OSB dağıtım lisansı dışında da üretim tesisi kurulabilmesine olanak sağlanacak... 

Bölgedeki yetkili elektrik dağıtıcı şirket ile anlaşma yapılacak

Elektrik tedariki için; OSB dağıtım lisansı bölgesi sınırları dışında kurulacak üretim tesisleriyle tüketim tesisleri arasında ikili anlaşma yapılacak. Ayrıca mahsuplaşma işlemlerinin sayaçlar üzerinden yürütülmesi zorunlu tutulacak. İşletmeye geçen üretim tesislerinde, saatlik veya aylık mahsuplaşma sonucu oluşan ihtiyaç fazlası enerji için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem tesis edilecek.

Atık lastikler değerlenecek eletrik üretiminde kullanılacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu,  atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünler olan pirolitik yağ ile pirolitik gazın yakıt olarak kullanılmasına da izin verecek. 

İşletmeye alınan elektrik üretim tesislerinde de söz konusu yakıtın üretilmesi ve bu kaynaklar dışında başka kaynak kullanılmaması zorunlu olacak. Kabulü tamamlanan lisanssız üretim tesislerinden, pirolitik yağ ile pirolitik gazı üretmeyen ve bu kaynaklar dışında başka kaynak kullanan tesislerin 30 Haziran 2023’e kadar ilgili yakıtları tesislerde üretecek şekilde işlemleri yapması ve varsa diğer kaynakların kullanımına son vermesi istenecek.