Martı Otel bedelli sermaye artırımına gidiyor. Şirket sermayesini 600 milyon TL'ye çıkaracak.

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Martı Otel Yönetim Kurulu sermayesini yüzde 400 oranında artırma kararı aldı.

1969 yılında kurulan ve 1989 yılında borsada işlem göremeye başlayan Martı Otel önemli bir karara imza attı. Şirket Yönetim Kurulu bugünkü toplantıda aldığı kararla sermayesini 480 milyon TL (yüzde 400 oranında) artırmak üzere çalışmalara başladı. 

Ödenmiş sermayesi 120 milyon lira olan şirket borsa Ana Pazar'da işlem görüyor. Şirket bu kararla sermayesini 600 milyon TL'ye çıkaracak. 

51 yıllık birikimi ile Turizm sektöründe faaliyet gösteren şirket finansal yapısının güçlendirilmesi ve büyümeye katkı sağlanması amacı ile sermaye artırım kararının onayı için SPK'ya başvuruda bulanacak. 

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklama şu şekilde:

Şirketimizin 04.10.2021 tarih 1284 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi ve büyümeye katkı sağlanması amacı ile;

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin Yönetim Kurulu'na vermiş olduğu yetkiye istinaden; Şirketimizin 600.000.000.- TL (Altıyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde, 120.000.000.- TL (Yüzyirmimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılanmak suretiyle 480.000.000.- TL (Dörtyüzseksenmilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak (%400 oranında) artırılarak 600.000.000.- TL (altıyüzmilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına,

İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek hamiline yazılı payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 TL) nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,

Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 30 (Otuz) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan Borsa'da satılmasına,

İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine, mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Şirketimizin mevcut kayıtlı Sermaye Tavanının 400.000.000 TL.den 600.000.000 TL.'ye artırılmasına, 30.09.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karar verilmiş olup, tescil işlemleri devam etmektedir.

Etiketler
Yorumlar