KÜRESEL ENERJİ TÜKETİMİ YÜZDE 50 ARTIŞ GÖSTERECEK

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) Uluslararası Enerji Görünümü 2021 raporunda, Asya'daki gelişmekte olan ekonomilerin başta geldiği güçlü küresel ekonomik büyümenin enerji tüketiminde artışa neden olacağı belirtildi.

EIA'nın halihazırdaki yasa ve yönetmeliklere dayanarak gelecekteki enerji eğilimlerini öngördüğü referans senaryosu, 2050'ye dek toplam enerji kaynakları arasında en güçlü artışın yenilenebilir enerjide görüleceğini ortaya koyuyor. Raporda, enerji sektöründe halihazırdaki politika ve teknoloji eğilimlerinin sürmesi halinde, 2020-2050 senelerinde küresel enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 50 artacağı belirtildi. Belirtilen dönemde, sıvı yakıt tüketimi en çok OECD dışı Asya ülkelerinde olacak. Tüketimin üretimin gerisinde kaldığı bu ülkelerde, ham petrol ya da petrol ürünleri ithalatı da artış gösterecek.

Etiketler