Koç Holding, Yapı Kredi'den hisse alımı için SPK'ya başvurdu

YKBNK'de hisse değişimi oluyor...

KCHOL, YKBNK'de zorunlu pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK'ya müracat etti.

Koç Holding, Yapı Kredi'de UnuCredit'in hisselerini zorunlu olarak satın alıyor, çünkü yabancı ortak Türkiye'den çıkış yapıyor.

 

Koç Holding, Yapı Kredi hisseleriyle ilgili şu açıklamayı yayınladı:

"09.11.2021 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Holding A.Ş. tarafından, UniCredit S.p.A.'ya ait Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) sermayesinin %18'ine denk gelen payların, yurt içi ve yurt dışındaki yetkili otoritelerden gerekli onayların alınması koşuluna bağlı olarak devralınmasını takiben, Koç Holding'in YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen %50 eşiğini aşacağından, Koç Holding için YKB'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğacaktır. Bu çerçevede,  gerekli izinlerin alınması sonrasında gerçekleşecek devir işlemini takiben zorunlu pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK'ya başvurulmuştur.