Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler