İhraç Belgesi

Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Altıncı Gayrimenkul Yatırım Fonunun SPK onaylı İhraç Belgesi Tadil Metni ve Güncel İhraç Belgesi