İç Tüzük

Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Teknopark İstanbul Derin Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun SPK onaylı İçtüzük Belgesi Tadil Metni ve Güncel İçtüzük Belgesi