İş Bankası iştiraklarının sermayesini artırıyor

İş Bankası'ndan 3 büyük atılım...

İş Bankası 13 Eylül 2022'ye hızlı başladı...

İş Bankası (ISCTR)  %100 oranında pay sahibi olduğu Trakya Yatırım Holding A.Ş.’nin enerji sektörüne yönelik yatırımları kapsamındaki sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Trakya Yatırım Holding nezdinde 2 milyar TL’lik nakit sermaye artırımı gerçekleştirilmiş ve söz konusu tutarın 500mn TL’lik kısmı ödenmiştir.

Ayrıca, Almanya’da faaliyet gösteren bağlı ortaklık İşbank AG’nin ödenmiş sermayesinin 185mn EUR’dan 335mn EUR’a çıkarılmasına karar verilmiş olup Banka tarafından söz konusu sermaye artırımından doğacak 150mn EUR’luk rüçhan hakkı kullanılacaktır.

Ek olarak, Banka tarafından Asya Altyapı Yatırım Bankası ile 5 yıl vadeli 100mn ABD Doları tutarında kaynağa ilişkin kredi sözleşmesi imzalanmıştır.