Hürriyet (HURGZ) hisse yapısı değişiyor; çağrı fiyatı açıklandı

HURGZ hisse yapısı önemli ölçüde değişecek...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada işlem gören Hürriyet Gazetecilik'in (HURGZ) sermayesinin %77,67’sini temsil eden 428.732.788,05 TL nominal değerli payların 2018 yılında Demirören Medya tarafından satın alınmasının ardından, pay sahiplerine yapılacak çağrı fiyatını açıkladı. 

SPK,  zorunlu pay alım teklifi fiyatının, 1 TL nominal değerli 1 adet Hürriyet payı için 0,54316 ABD Doları üzerinden; pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay devir tarihindeki  Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kuru ile oluşmasına karar verdi.

Ayrıca pay alım teklifinin fiilen başlayacağı günden önceki iş günü TCMB'nin açıkladığı döviz alış kurundan yüksek olanı kullanılarak hesaplanan tutarın TL karşılığının belirlenmesine ve fiili pay alım teklifinin gerçekleştirilmesi gereken son tarih olan 20 Eylül 2021 tarihinden itibaren, bu süreyi aşan her gün için, yıllık LIBOR oranlarının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarının, pay alım teklifi fiyatına eklenmesine karar verdi.