Günün öne çıkan şirket haberleri

Borsa şirketlerinde 5 Mayıs 2022 için dikkat edilmesi gereken son gelişmeler önemli haber başlıkları.

HEDEF & HDFGS & INFO

 BDDK’nın Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'ye kuruluş izni ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANGEN

 Halka arzdan elde edilen fonun 16,8 milyon TL’sinin uluslararası pazarlarda büyümede, 11,2 milyon TL’sinin ise Ar – Ge faaliyetleri için kaynak sağlanmasında kullanıldığı açıklandı.

AGYO

 Atakule AVM’nin Kule bölümünde bulunan Dönen Restoran ve Kubbe Restoran'ın kiralanması kapsamında Bülbüloğlu Restoran ile kira sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

AKFGY 

 Şirketin kredilerinde 3,1 milyon euroluk erken ödeme gerçekleştirildiği açıklandı.

ARENA

Şirketin Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Yenileme Merkezi olarak yetkilendirildiği açıklandı.

BASGZ 

 VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Haziran’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

BRKSN

 Mülkiyeti Bozüyük OSB'ye ait olan Bilecik Bozüyük’te yer alan şirket fabrikasının da üzerinde yer aldığı arsanın, 2012 tarihinde yapılan arsa tahsis sözleşmesi ile birlikte şirkete tahsis edilen 45.000 m2’lik kısmının şirkete tescil edildiği açıklandı.

BURVA

Şirket ile ONYX Trading arasında Irak West Qurna Gaz Türbini Projesi kapsamında Ekim 2022 tarihine kadar teslim edilecek ESDV Acil Durum Kapatma Vanaları Temini konusunda  anlaşıldığı açıklandı.
Şirket ile ONYX Trading arasında Irak West Qurna Gaz Türbini Projesi kapsamında, Eylül 2022 tarihine kadar teslim edilecek Aktüatörlü Vanalar Temini konusunda  anlaşıldığı açıklandı.

DAGI

Ankara Gordion AVM’ye, Alanya Bostancıpınarı Caddesi’ne ve Afyon Afium AVM’ye 3 yeni mağaza açıldığı, güncel mağaza sayısının 93’e yükseldiği açıklandı.
Şirketin %100 bağlı ortaklığı olarak kurulan Dagi Retail GmbH üstünden e –  ticaret platformu olan zalando.de üzerinden 12 ülkede satışa başlandığı açıklandı.

DESA 

 Perlavista AVM’deki Desa ve Ataköy Plus AVM’deki Samsonite mağazalarının kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

DENGE

 YİP’te işlem gören şirket payları 6 Mayıs’tan itibaren Alt Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

DYOBY

 179 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

EKGYO

Evora İzmir projesi kapsamında toplam 872 adet bağımsız bölümün Tadilat Yapı Ruhsatlarının alındığı, proje kapsamında yapı ruhsatı düzenlenmiş toplam bağımsız bölüm sayısının 1.195’e yükseldiği açıklandı.
İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. oturumunun gerçekleştiği gelen en yüksek teklifin Yıldızlar İnşaat tarafından verildiği açıklandı.

EMNIS 

 Şirket iştiraki Tulipack paylarının 6,3 milyon TL’ye satıldığı, satış sonucunda 3,3 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.

FONET

 Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli SBYS Hizmet Alımı sözleşmesinin 17,0 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.

GOLTS

 Şirket kayıtlı sermaye tavanının 20 milyon TL’den 80 milyon TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

GARFA & GRNYO 

 BBVA'nın GARAN’daki paylarının tamamı için başlatılan gönüllü pay alım teklifi kapsamında yapılan pay alımlarının sonucu olarak BBVA'nın GARAN’daki pay sahipliği oranın %50'yi geçtiği, BBVA’nın, GARAN’ın iki bağlı ortaklığı olan GARFA ve GRNYO’daki dolaylı yönetim kontrolünü elde ettiği, BBVA’nın SPK’ya GARFA ve GRNYO’ya ilişkin zorunlu pay alım teklifinde bulunmaktan muafiyet başvurusunda bulunulduğu açıklandı.

GESAN

Şirketin Vangölü Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Köşk Hücre, Redresör Ve Trafo Alımı ihalesine 1,5 milyon dolar bedelle katılarak en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.
Şirketin %100 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin Anka Toprak Ürünleri’nin Eskişehir’de  bulunan fabrikasına Çatı Öztüketim GES yapılması kapsamında 3,8 milyon dolarlık anlaşma sağladığı açıklandı.

HUBVC

Şirket iştiraki Eyedius’un 77.338 TL olan sermayesinin 4.070 TL artırılarak 81.408 TL'ye yükseltildiği, şirketin Eyedius'daki payının %11,40'a düştüğü açıklandı.
Şirketin İngiltere'de kurulu Quin AI Limited'e iştirak etmesine ilişkin satın alma bedeli olan 75.750 sterlinin ödendiği açıklandı.

KCHOL

 Entek’in sermayesinin %49,62'sine karşılık gelen Entek paylarının iştirak modeliyle,

TUPRS’a kısmi bölünme yoluyla devredilmesine, eşzamanlı olarak AYGAZ aktifindeki Entek sermayesinin %49,62'sine denk gelen Entek paylarının da ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla TUPRS’a devredilmesine karar verilmesi sonrasında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

KFEIN

 Rekabet Kurulu'nun işgücü piyasasında centilmenlik anlaşmaları yapılması kapsamında kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak şirkete soruşturma açtığı belirtildi.

LUKSK

 Şirketin TEKSİF  Sendikası ile arasındaki Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

LKMNH

 Şirketin Lokman Hekim Engürüsağ markasının Turquality Marka Programına alındığı açıklandı.

NUGYO

Sermaye artırımından elde edilen fonun tamamının Nurol Holding’e olan borç ödemesinde kullanıldığı açıklandı.
Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

OSTIM

 Şirket ile Ceceli Demir ve Emek Boru arasında imzalanan kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında, Sincan 2. ve 3. OSB'de yapılacak olan fabrika binasının harfiyat ve çevre duvarlarının yapımına başlandığı açıklandı.

OTTO 

 Şirket iştiraki OTTO Entertainment tarafından Böcek Yapım Prodüksiyon’un %51’lik payının satın alınması konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.

OSMEN

 91 gün vadeli 60 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

OZRDN

 Şirket ortaklarından Naci Tamer Özerden ve Mustafa Karanis tarafından; Naci Tamer Özerden'in Mustafa Karanis' in sahip olduğu 2.337.328,47 adet A tipi imtiyazlı payın satın alması işleminin gerçekleştiği açıklandı.

QNBFB 

98 gün vadeli 103 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

NETAS & KRONT

 NETAS tarafından KRONT’taki paylarının tamamının pay başına 36,5 TL fiyattan 52,1 milyon TL bedelle Zeynep Yenel Onursal'a satıldığı açıklandı.

PEKGY 

İspanya Malaga’da yer alan taşınmazın alınması için  Peker GYO Spain SL unvanlı şirketin kurulduğu ve taşınmazın 1,4 milyon euro bedelle satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

SKTAS

Şirketin bağlı olduğu TTSİS ile sendikalı çalışanların bağlı olduğu  TEKSİF arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

SAHOL

Şirketin kurucusu olduğu DxBV tarafından SEM İnternet Reklam paylarının %100'ü ve Liberdatum İnternet paylarının %100'ünü toplam 13,5 milyon dolar bedelle satın alınması üzere sözleşme imzalandığı açıklandı.
DxBV tarafından  Radiflow Ltd. paylarının %100'ünü satın almak için sözleşme imzalandığı, Mevcut ortaklardan hem de Radiflow tarafından 2022 yılında yapılacak sermaye artırımından pay edinimi suretiyle, kapanış tarihi itibarıyla Radiflow'un %51'lik sermaye payının toplam 31,1 milyon USD bedelle satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

SANFM

 Şirket kayıtlı sermaye tavanının 75 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

SUNTK

Şirket paylarının halka arzında talepler 11 – 12 – 13 Mayıs’ta toplanacak.

TMPOL

 Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın 1 yıl süreyle yenilendiği açıklandı.

TCELL 

 2,0 milyon dolar değerli şirket eurobondunun 90.300 dolar fiyattan alımının gerçekleştirildiği açıklandı.

TTKOM

 Şirket iştiraki TTG Finansal Teknolojiler’ee bağlı olarak 200 milyon TL sermaye ile bir tüketici finansman şirketi kurulmasına kararı sonrasında Rekabet Kurumu’na  yapılan başvurunun onaylandığı açıklandı.

YAPRK

 Şirketin Makine - Ekipman Modernizasyonu Yatırım Projesi kapsamında Bakanlığa yaptığı başvuru sonrasında projenin yedek olarak belirlendiği açıklandı.

YYLGD

Şirket paylarının halka arzında talepler 11 – 12 – 13 Mayıs’ta toplanacak.

YUNSA

 Şirketin bağlı olduğu TTSİS ile sendikalı çalışanların bağlı olduğu  TEKSİF arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

YKBNK

 98 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ZOREN 

 Şirketin %100 bağlı ortaklığı ZES Dijital Ticaret’in şarj ağı işletmeci lisansı almak üzere EPDK’ya başvuruda bulunduğu açıklandı.

Etiketler
Yorumlar