Günün gelişmelerinden öne çıkan şirket haberleri

Borsa İstanbul yatırımcıların takibinde olan onlarca hisseyi yakından ilgilendiren gelişmelerden gündeme yansıyan son haberler, önemli kararlar.

 

Halk Bankası (#HALKB): 

Banka tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1177 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 30 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 63 gün vadeli, 150.000.000.-TL nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Bononun takası 10.09.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Banka tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1177 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin 30 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 406 gün vadeli, 180 milyon TL nominal değerdeki TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı tahvilin satışı tamamlanmıştır. Tahvilin takası 10.09.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Garanti Bankası (#GARAN): 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Aralık 2019 tarihli onayına istinaden, Banka tarafından 03 Eylül 2020 tarihinde talep toplama ile 04 Eylül 2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 370 gün vadeli, TRSGRAN92117 ISIN kodlu, 235.484.997 TRY nominal değerli tahvilin 09.09.2021 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Eylül 2021 itibarıyla, değişen makroekonomik beklentiler çerçevesinde, 2021 yılsonu beklentilerinde aşağıda belirtilen revizyonlar yapılmıştır. Buna göre, sene sonu Özkaynak Karlılığı beklentisi yukarı yönlü revize edilmiştir. Ekonomik aktivitelerdeki artış; kredi büyümesi, komisyon gelirleri ve aktif kalitesine olumlu etki yapmıştır ve bu da karlılık öngörülerinde yukarı yönlü değişikliğe imkan sağlamıştır.

Akiş GYO (#AKSGY)

250 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

Bantaş Bandırma Ambalaj (#BNTAS)

Sermaye artırımından elde edilen fonun 6 milyon TL'sinin Ofset Tesislerinin kapasite artışında, 5 milyon TL'sinin kesim hattı kurulmasında, 4 milyon TL'sinin kutu tesislerinde tam otomatik kapak hattı ve eklerinin alınmasında, 3 milyon TL'sinin üretim yeri çeşitlendirme amacıyla yapılacak alt yapıda, 3 milyon TL'sinin bina ve inşaatta, 1 milyon TL'sinin ise enerji ve altyapı giderlerinde kullanıldığı açıklandı.

Birleşim Mühendislik (#BRLSM)

Şirket ve şirketin bağlı ortaklığı Erde Mühendislik ile REC Uluslararası İnşaat arasında İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan VAKBN Genel Müdürlük Faz 2 çalışmaları kapsamında toplamda 59 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

Bursa Çimento (#BUCIM)

Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL'den 2,5 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

Denge Yatırım Holding (#DENGE)

Vepa Fırça'nın %100 payının 10 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.

Ditaş Doğan Yedek Parça (#DITAS)

Şirket faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla şirket satın alınması, stratejik ortaklık kurulması gibi konular hakkında görüşmelere başlandığı açıklandı.

Koç Holding (#KCHOL)

Moody's tarafından şirketin Uzun Vadeli Kredi Notunun ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.

RTA Laboratuvarları (# RTALB)

Şirket iştiraki A1 Yaşam'ın %10 oranında iştirak ettiği Genz Biyo Teknoloji'nin 450.000 dolar tutarında yatırım aldığı, A1 Yaşam bu yatırım turunda yer almadığı açıklandı. Öte yandan Devlet Malzeme Ofisi tarafından Covid 19 PCR tanı kitinin temini kapsamında tapulan anlaşma şirkete 1.500.000 adet ürün siparişi verildiği açıklandı.

Ulusoy Un (#ULUUN):

 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 09.09.2021 tarihinde 5.27-5.32 fiyat aralığından toplam 55.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

Vakıfbank (#VAKBN):

Vakıfbank'ın 5 yıl vadeli 500mn USD tutarındaki tahvil ihracı dün tamamlanırken getiri %5,625 oldu.