Gübre Fabrikaları'na (GUBRF) ihale yasağı geldi

GUBRF'ye olumsuz haber...

Gübretaş, artan fiyat ve arz sıkıntısı nedeniyle kazandığı TİGEM ihalesinin iptalini istedi. Talebi kabul edilmeyen Gübretaş'a bu kez  6 ay ihale yasağı verildi.

Gübretaş, 6 ay süreyle kamu ihalelerinden yasaklandı. Karara karşı yürütmenin durdurulması talebiyle iptal davasına başvuracak. 

GUBRF açıklamasında ise kamu kurumlarına yapılan ihaleli satışların konsolide satışlar içerisindeki payının 2020 yılında yüzde 0,30 olurken, 2021 yılının ilk dokuz ayında ise yüzde 0,15 olarak gerçekleştiği, bu sebeple söz konusu altı aylık yasak kararının satışlar üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı belirtildi.