En yeni Borsa İstanbul şirket haberleri

12,01,2022 Borsa İstanbul şirket haberleri

KOZAL, Kaymaz Altın Madeni 2. Atık Depolama Tesisi projesi hakkında, Bakanlık tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için ÇED olumlu kararında hukuka ve mevzuata bir aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılarak davanın reddine karar verilmesi sonrasında, Mahkeme kararının davacılar tarafından temyiz edilmesi ile birlikte Danıştay tarafından verilen ret kararının Şirket lehine onandığı açıklandı.

ZOREN, Bulgaristan'da, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığı ZES N.V.'nin %100 doğrudan hissedar olduğu, ZES Solutions EOOD unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı. 

CEMAS - Kataforez Tesisi yatırımı kapsamında, Yaş Boya Tesisi için Gün - Ka Makine şirketi ile 190.000 euro karşılığında anlaşmaya varıldığı açıklandı.

AKGRT - Aralık ayında prim üretimi %65 artışla 1,3 milyar TL’ye, Ocak - Aralık döneminde de %33 artışla 6,98 milyar TL’ye yükseldi.

BASCM ,  Kalker Ocağı Kapasite Artışı Projesi ile ilgili ÇED olumlu kararının verildiği medyada yer aldı.

ISGYO,  2021 yılı içerisinde 7,9 milyon TL tutarında arsa alımı, gayrimenkul projelerinde yer alan ünitelerin satışı kapsamında yaklaşık 350,8 milyon TL tutarında satış işlemi ve yenilenen sözleşmeler dahil yıllık kira bedeli toplamı yaklaşık 65,7 milyon TL tutarında kiralama işleminin gerçekleştirildiği açıklandı.

DERIM - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 20 milyon TL’sinin finansal borç ve faiz ödemelerinde, 6,7 milyon TL’sinin yurt içinden uygun koşullar ile katma değeri yüksek giysi, ayakkabı ve çanta tedarik edilmesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

EDATA,  ile NGX Teknoloji arasında NGX Storage'ın distribütörlüğü için Distribütörlük Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

EGEEN, Ege Serbest Bölgesi'nde yapmayı planladığı fabrika yatırımının finansmanında kullanılmak üzere, 2 yılı geri ödemesiz 8 yıl vadeli 35 milyon euro tutarında bir yatırım kredisi alınmasına yönelik çalışmaların başladığı, IFC ilgili çalışmaları yürütmek üzere yetki belgesi verildiği açıklandı.

ISGSY,  Bağlı Ortaklığı Nevotek’e 1 yıla kadar vadeli 7 milyon TL kısa vadeli finansman sağlanmasına karar verildiği, tutarın Novatek’e ödendiği açıklandı.

ACSEL - Şirket ile Petrol - İş Sendikası arasında 2 yıllık dönemi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlandığı açıklandı.

DGNMO - Şirketin 2022 yılı beklentileri kapsamında satış hedefinin geçen yıl ile kıyaslandığında %80 - %90 büyüme ile birlikte 3,2 - 3,4 milyar TL olarak belirlendiği açıklandı.