Borsada BALAT koduyla işlem gören Balatacılar Balatacılık yüzde 90,6 oranında bedelli sermaye artırımı yapacak.

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda sermayesini 12.122.813 TL artırmak üzere SPK'ya başvurma kararı aldı.

Hisseleri Borsa İstanbul Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (POİP) işlem gören Balatacılar Balatacılık (#BALAT) bedelli sermaye artırım için karar aldı. 

Buna göre şirketin mevcut 13.377.187,30 TL olan ödenmiş sermayesi yüzde 90,6 oranına isabet eden 12.122.813 TL artırarak 25.500.000,30 TL'ye çıkarılmış olacak. 

Kararın hayatı geçmesi için SPK onayı beklenecek. 

#BALAT, kararın aldığı gün 12,45 TL'den günü kapatırken yüzde 8,26 prim elde etti. Hisse 14,50 TL'yi gördüğü haziran sonundan itibaren yatay negatif bir seyir izliyordu. Balatacılar Balatacılık son 3 dönemde zarar yazarken şirketin bu yılın ilk altı ayında ilişkin açıkladığı finansal tabloda 155.565 TL zarar yazdığı görüldü. 

İşte şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ve kullanılan ifadeler: 

 

Şirketimizin 24.08.2022 tarih ve 2022/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile;
1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Payları Nevi" başlıklı 6’ncı maddesinin
vermiş olduğu yetkiye istinaden, 50.000.000 (elli milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı
içerisinde 13.377.187,30 (on üç milyon üç yüz yetmiş yedi bin yüz seksen yedi lira otuz
kuruş) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle
%90,62303 oranında olmak üzere 12.122.813 (on iki milyon yüz yirmi iki bin sekiz yüz on
üç) Türk Lirası artırılarak 25.500.000,30 (yirmi beş milyon beş yüz bin otuz kuruş) Türk
Lirası'na çıkarılmasına,
2. İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek hamiline yazılı payların imtiyazsız ve "borsada
işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
3. Nakit olarak artırılan 12.122.813 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların tamamının
hamiline yazılı ve imtiyazsız olarak ihracına; ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir
kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir
pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,
4. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım
süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile
rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona
ermesine,
5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle
nominal bedelin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan halka arz
edilmesine, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış
Duyurusunda ilan edilmesine,

BALAT BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S.
Daha fazla detay için tıklayınız
Alış 0
Satış 0
Değişim 1.96%
Son Değer 31.28
En yüksek 31.28
En düşük 31.26
Haftalık Değişim 18.9353%
Aylık Değişim 18.9353%
Yıllık Değişim 29.3631%
Etiketler
Yorumlar
Piyasa Özeti
BIST 100 8.397,44 %-1.36
Dolar 27,564 %0.47
Euro 28,937 %0.56
Gram Altın 1.612,11 %0.01
Brent Petrol 88,290 %-2.68
Bitcoin 27.363,01 %0.00