Borsa şirketlerinden son haberler

09 Ağustos 2022 borsa şirketlerinden gündeme yansıyan önemli haberler

Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA): Şirket'in 2Ç2022'deki net dönem karı (konsolide) 215,1mn TL gerçekleşerek yıllık %109,6 oranında artış göstermiştir. Piyasanın ortalama kar eklentisi 269mn TL idi. Şirket'in genel teknik bölüm dengesi ise yıllık %16,5 oranında düşüş göstererek 2Ç2022'de 62,7mn TL'ye gerilemiştir. Diğer yandan, net yatırım gelirleri aynı dönemde 213,5mn TL olarak (2Ç2021: 72,4mn TL) gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in Ocak - Haziran 2022 dönemindeki net karı yıllık %99,5 oranında artarak 457,8mn TL'ye yükselmiştir.

Öte yandan, Şirketin 2022 yılı için SFRS net kar temel beklentisi, 2022 yılının ilk yarısında gerçekleşen büyüme oranının sürdürülerek 850m - 950m TL bandında gerçekleşmesi şeklindedir.

İş Bankası (ISCTR): İş Bankası'nın 2022 yılının ikinci çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğine göre %72,4 oranında artarak 14.540mn TL'ye yükselmiş ve piyasanın ortalama kar beklentisi olan 14.243mn TL'ye yakın gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz ise 14.109mn TL idi. Banka bu çeyrekte 2.150mn TL serbest karşılık ayırmasına karşın, vergi giderinin beklentimizden düşük gerçekleşmesi tahminimizdeki sapmada etkili olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız…

Vakıfbank (VAKBN): Vakıfbank'ın 2022 yılının ikinci çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %133,7 oranında artarak 7.016mn TL'ye yükselmiştir. Bizim net kar tahminimiz 6.462mn TL iken, piyasanın ortalama kar beklentisi 6.658mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada diğer faaliyet gelirlerinin beklentimizden daha iyi gelmesi etkili olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız…

Sasa Polyester Sanayi (SASA): Şirket'in 2022 yılının ikinci çeyreğinde net dönem karı 3.247mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 532mn TL net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri 2Ç2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %212,6 oranında artarken, brüt karı ise %228,2 oranında artarak 2.160mn TL olmuştur. Brüt kar marjı da %24,1'den %25,3'e yükselmiştir. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %183 oranında artarken, diğer faaliyetlerden de 112mn TL net gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı 600,3mn TL'den 1.693,5mn TL'ye ulaşmıştır. Şirket'in FAVÖK'ü de %220 oranında artarak 1.882mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı %21,6'dan %22,1'e çıkmıştır. Finansman tarafında 813mn TL net gider kaydedilirken,  vergi öncesi net dönem karı 266mn TL'den 880,7mn TL'ye yükselmiştir. 2.366,5mn TL'lik vergi geliriyle (2Ç2021'de 265,9mn TL vergi geliri) birlikte Şirket'in net dönem karı 3.247,1mn TL'ye ulaşmıştır.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak-Haziran net dönem karı 5.579,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 641,8mn TL net dönem karı kaydedilmişti.
 
Türk Telekom (TTKOM): Türk Telekom'un 2. çeyrek net dönem karı 1.392mn TL olarak açıklanmıştır. Piyasa beklentisi 710mn TL, bizim beklentimiz ise 554mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen operasyonel karlılık ile yüksek vergi geliri kaydedilmesi etkili olmuştur. Şirket 2Ç2021'de 1.272mn TL net dönem karı kaydetmişti.

2Ç2022 satış gelirleri %31,2 artışla 10.732mn TL'ye yükselirken, brüt kar %13,4 artarak 4.143mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 6 puan azalışla %38,6'yı göstermiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %45,2 artmış ve 1.936mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden giderler 2Ç2022'de 93mn TL olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %8,7 azalarak 2.114mn TL'yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı ise 8,6 puan azalışla %19,7'e gerilemiştir. Şirketin FAVÖK'ü 2Ç2021'deki 4.022mn TL'den 2Ç2022'de 4.404mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı 8,1 puan azalışla %41'i göstermiştir. FAVÖK marjındaki daralma geçen yılki yüksek baz ve faaliyet giderleri üzerinde devam eden enflasyonist baskıların yanı sıra sabit genişbanta kıyasla daha düşük marjlı mobil işlerde daha hızlı büyümeden kaynaklanmıştır. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler 2Ç2021'deki 219mn TL'den 2Ç2022'de 931mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan, TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü zararları 37mn TL'yi göstermiştir. Türk Telekom'un finansman öncesi faaliyet karı 3.008mn TL ile 2Ç2021'nin %21,2 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 2.835mn TL'lik net gider kaydedilmiştir. Şirket 2Ç2022'de 874mn TL'lik net finansman gideri kaydetmişti. Türk Telekom'un net uzun yabancı para pozisyonu 1Ç2022 itibarıyla 389mn USD iken, 2Ç2022 sonunda 414mn USD olmuştur. Üst bariyerlerini aşmış PCCS işlemleri hedge portföyünün dışında tutulduğunda döviz pozisyonu 643mn USD kısa pozisyondur. Şirketin vergi öncesi karı 173mn TL olurken, 1.219mn TL'lik vergi gelirine bağlı olarak net dönem karı 1.392mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki vergi öncesi kar 1.609mn TL, net dönem karı ise 1.272mn TL idi.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in Ocak - Haziran 2022 dönemindeki net karı yıllık %25,7 oranında azalarak 1.953mn TL'ye gerilemiştir.

Şirket ayrıca 2022 yılı öngörülerini de revize etmiştir. Buna göre şirketin gelir artışı öngörüsü yaklaşık %33 (önceki %23-25) olup FAVÖK beklentisi yaklaşık 18,5 milyar TL'dir (önceki 17,5-18,3 milyar TL). Yatırım harcamaları beklentisi ise 13 milyar TL (önceki 12,5 milyar TL) seviyesindedir.

Aydem Enerji (AYDEM): Şirketin, Uşak-Banaz'da 114,30 MW'lık rüzgar enerjisi santraline (RES) yardımcı kaynak olarak 82,15 MW mekanik (DC) güç - 71,73 MW elektriksel (AC) güç ilave edilecek olan güneş enerjisi santraline (GES) dayalı elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı konusunda gerçekleştireceği genel-tevsi yatırım projesi kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı 07.08.2022 tarihi itibarıyla onaylanmıştır. Bu kapsamda, yerli sermaye ile gerçekleştirilecek olan 651,1mn TL tutarındaki yatırım projesi için şirket adına 537066 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Şirketin aldığı bu teşvik tutarı listede yer alan projeler arasında en yüksek tutarlı ikinci projedir.

TAV Havalimanları Holding (TAVHL): TAV Havalimanları'nın Temmuz ayında hizmet verilen yolcu sayısı 10,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 2021 yılı aynı ayına göre %27 oranında artışa işaret ederken, salgın öncesi dönem olan 2019 yılı Temmuz ayına göre %10 oranında daha düşük seviyededir. Bir önceki ay ise Şirket'in hizmet verdiği yolcu sayısı 8,5 milyon idi. Portföye yeni eklenen Kazakistan Almatı Havalimanı yolcu sayısı Mayıs 2021'den itibaren toplam yolcu sayısına dahil edilmeye başlanmış ve Temmuz ayında Almatı Havalimanı'nda hizmet verilen yoldu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 oranında artarak 733.405 yolcuya ulaşmıştır.
Temmuz ayında hizmet verilen yolcu sayısı ile birlikte TAV'ın Ocak-Temmuz dönemi hizmet verilen yolcu sayısı 40,2 milyon ile 2021 yılının aynı dönemine göre %90 oranında artarken, 2019 yılının aynı dönemine göre ise %19 oranında daha düşük seviyede gerçekleşmiştir. 

 

Alarko Carrier (ALCAR): Şirket'in 2Ç2022'deki net dönem karı 84,5mn TL olarak açıklanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki net dönem karı 4,8mn TL idi. Satış gelirleri 2022 yılı 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %107 artarak 575,1mn TL'ye yükselirken, brüt kar %215 büyüyerek 170,4mn TL olmuştur. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %77,9 artarak 83,9mn TL'ye yükselmiştir. 1,1mn TL'lik diğer faaliyetlerden net gelir ile birlikte faaliyet karı da 87,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Şirket'in FAVÖK'ü ise geçen senenin aynı dönemine göre 80,7mn TL artışla 91,3mn TL olmuştur. FAVÖK marjı da 12,1 puan artışla %15,9'u göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden net 34,4mnTL gelir, finansman tarafında 24mn TL net gider kaydedilmiştir. 13,4mn TL net vergi gideri sonrası Şirketin net dönem karı da 84,5mn TL olmuştur.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in Ocak - Haziran 2022 dönemindeki net karı yıllık 145mn TL artarak 172,3mn TL'ye yükselmiştir.

Alkim Kağıt (ALKA): Şirket'in 2Ç2022'de ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre 154mn TL artmış ve 166,4mn TL olarak açıklanmıştır. Satış gelirleri bu dönemde %239,4 oranında artarak 487,7mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %151,9 oranında görece daha düşük oranda artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar da 2Ç2021'deki 20,7mnTL'den 2Ç2022'de 177,8mn TL'ye çıkmıştır. Brüt kar marjı ise 22,1 puan artarak %36,5'e yükselmiştir. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %81,7 oranında artmış ve 10,4mn TL olmuştur. Şirket'in, kur farkı gelirlerine bağlı olarak diğer faaliyetlerden 28,8mn TL gelir kaydetmesinin ardından net faaliyet karı 196,3mn TL'yi göstermiştir. 2Ç2021'deki net faaliyet karı ise 16,4mn TL idi. FAVÖK de 2Ç2021'e göre 152,5mn TL artışla 168,5mn TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı 23,4 puan artarak %34,6 olarak hesaplanmıştır. Son olarak Şirket, 38,4mn TL vergi gideri sonrasında 166,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 262,7mn TL'ye ulaşmıştır. Geçen senenin aynı döneminde Şirket, 35,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Carrefoursa (CRFSA): Şirket'in 2022 yılı 2. çeyrek net dönem zararı 80,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 118,4mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Şirket'in 2Ç2022'deki satış gelirleri yıllık %102,3 oranında artarak 4.282mn TL'ye yükselirken, brüt kar aynı dönemler itibarıyla %87,5 oranında artış kaydetmiş ve 1.071mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 2 puan azalışla %25 olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %67,7 artışla 875mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 138,1mn TL net gider yazan şirketin faaliyet karı 57,7mn TL'yi göstermiştir. 2Ç2021'deki faaliyet zararı 52,4mn TL idi. Şirket'in FAVÖK'ü ise 315,6mn TL ile yıllık %117,9 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı ise 0,5 puan düşüşle 2Ç2022'de %7,4 olmuştur. Şirket finansman tarafında ise 153,5mn TL net gider kaydetmiştir. Vergi öncesi net dönem zararı 96,3mn TL olan şirketin 15,4mn TL vergi geliri sonrası net dönem zararı 80,9mn TL olmuştur.

İkinci çeyrek zararı sonrasında Şirket'in Ocak - Haziran 2022 dönemindeki net dönem zararı 154,3mn TL'yi göstermiştir. 2021'in aynı dönemindeki net dönem zararı 208,2mn TL idi.

Dinamik Isı (DNISI) Şirketin güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında,  Conseco Yatırım ile sözleşme imzaladığı açıklandı.

Good-Year (GOODY): Şirket'in 2Ç2022'deki net dönem karı 122,7mn TL olarak açıklanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki net dönem karı 107,6mn TL idi. Satış gelirleri 2022 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %133,8 artarak 2.488mn TL'ye ulaşırken, brüt kar %63,8 yükselmiş ve 422mn TL olmuştur. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %72,4 artarak 141,8mn TL'ye yükselmiştir. 11,2mn TL'lik diğer faaliyetlerden net gider ile birlikte faaliyet karı da 269mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Şirket'in FAVÖK'ü ise geçen senenin aynı dönemine göre %56,2 artışla 303,3mn TL olmuştur. FAVÖK marjı da 6,1 puan azalışla %12,2'yi göstermiştir. Finansman tarafında 129,4mn TL net gider kaydedilmiştir. 17,4mn TL net vergi gideri sonrası Şirketin net dönem karı 122,7mn TL olmuştur.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in Ocak - Haziran 2022 dönemindeki net dönem karı 206,6mn TL'yi göstermiştir. 2021'in aynı dönemindeki net dönem karı 178,6mn TL idi.

Ege Seramik (EGSER): Şirket 2022 yılının ikinci çeyreğinde 170mn TL net kâr açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 50,8mn TL net kâr açıklamıştı. Şirket, satış gelirlerini %164 oranında artırarak 681,1mn TL'ye çıkarırken, satış maliyetleri ise 450mn TL olmuştur. Böylece şirketin brüt kârı %130,3'lük artışla 231,1mn TL'yi göstermiştir. Brüt kâr marjı da 5 puanlık düşüşle %33,9'u işaret etmektedir. Aynı dönemde operasyonel giderleri %121,4'lük artışla 61,1mn TL'ye yükselirken, diğer faaliyetlerden 22,4mn TL net gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %174 oranında artarak 192,4mn TL'yi göstermiştir. Şirketin FAVÖK rakamı da aynı dönemde  %123,3 oranında artarak 178,8mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı ise %31,1'den %26,3'e gerilemiştir.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 279,4mn TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 93,6mn TL ana ortaklık net dönem kârı kaydedilmişti.
 
Polisan Holding (POLHO): Polisan Holding'in 2Ç2022'deki ana ortaklık net dönem karı 185,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde Şirket, 40,8mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri 2022 yılının ikinci çeyreğinde 1.137mn TL gerçekleşerek yıllık %163,8 oranında artarken, brüt kar 252mn TL olmuş ve yıllık %179,1 oranında artış göstermiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %58,5 oranında artışla 51,1mn TL olurken, 6,7mn TL diğer faaliyetlerden net gider kaydedilmiştir. İştiraklerden de bu çeyrekte 16,8mn TL gelir elde edilirken, iştirak gelirleri dahil faaliyet karı da 210,9mn TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 44,7mn TL faaliyet karı elde edilmişti. Şirket'in FAVÖK'ü de aynı dönemde %185,5 oranında artarak 222,1mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı 1,5 puan artarak %19,5 olmuştur. Şirket ayrıca yatırım faaliyetlerinden 34,4mn TL gelir ederken,  39,8mn TL'lik net finansman gideri ve 19,7mn TL vergi gideri sonrasında Şirket'in 2Ç2022'de ana ortaklık net dönem karı 185,8mn TL olmuştur.

İkinci çeyrek kar rakamıyla beraber Şirket'in 1Y2022 ana ortaklık net dönem karı 317mn TL'ye ulaşmıştır. Geçen yılın aynı döneminde Şirket, 79,6mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Girişim Elektrik Sanayi (GESAN): Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 25/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen, ''154 KV BOTAŞ TM TEVSİAT YAPIMI İŞİ'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı 2. fiyatı vererek ihalede 2. olmuştur. TEİAŞ İhale Komisyonu tarafından Europower'a 1. olan firmanın ihale koşullarını sağlayamadığı için elendiği ve işin Europower Enerji uhdesinde kaldığı bilgisi resmi yazı ile iletilmiştir. İhale baz bedeli 66,6mn TL'dir.

Karel Elektronik (KAREL) – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

Merko Gıda Sanayi (MERKO) – Şirket 1 Temmuz 2022 – Haziran 2023 içinde sevk edilmek üzere 10,4 milyon dolar tutarında satış kontratı imzaladığı açıklandı.

Senkron Siber Güvenlik (SNKRN): Şirketin Garanti Bankası ile yaptığı borç yapılandırma anlaşmasında bütün taksitlerini ödemiş ve şirketin Garanti Bankası'na borcu kalmamıştır.
 
Kızılbük GYO (KZBGY): Marmaris'te yer alan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesi ile ilgili verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararının iptali istemiyle Muğla Valiliği aleyhine açılan davada, Muğla 3. idare Mahkemesi tarafından "ÇED Gerekli Değildir" kararının iptali kararı verilmişti. Kararın iptali sonrasında Şirket tarafından Danıştay nezdinde temyiz edilmiştir. Danıştay'ın yürütmeyi durdurma talebine verilecek kararı netleşene veya yeni hazırlanacak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunun onaylanmasına kadar Şantiyedeki yapı inşaat faaliyetleri Şirket tarafından durdurulmuştur.

Pay alım - satım 

ATAGY – Ata Portföy tarafından 3,97 – 4,01 TL fiyat aralığından 17.420 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,19’a geriledi.
BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 91.071 adet pay 6,48 TL fiyat aralığından geri alınırken, geri alıp programı sürecinin sonlandırıldığı açıklandı.
FORMT – Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezen tarafından 1,69 – 1,71 TL fiyat aralığından 2.200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,15’e yükseldi.
GEDIK – Yönetim Kuruşu Başkanı Onur Topaç tarafından 7,10 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,79’a yükseldi.
MPARK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 40,72 – 41,10 TL fiyat aralığından geri alındı.
MRGYO – Oğuzhan Şahinkaya tarafından 2,02 – 2,05 TL fiyat aralığından 2.095.690 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,21’e yükseldi.
PNLSN – Azimut Portföy tarafından 14,97 TL fiyattan 288.476 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,87’ye geriledi.
ULKER – Brandes Investment tarafından 14,86 TL fiyattan 404.042 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,90’a geriledi.
YGYO – Bank of America Corporation tarafından 0,83, - 0,86 TL fiyat aralığından 1.490.653 adet alış ve 524.073 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,06’ya yükseldi.

Etiketler
Yorumlar