Borsa şirketleri günlük gelişmeler önemli haberler

Halka açık şirketlerdeki son gelişmeler önemli kararlar haber detayları,

Ak Sigorta (#AKGRT)

Ağustos ayında prim üretimi %28 artışla 475,8 milyon TL'ye, Ocak - Ağustos döneminde de %28 artışla 3,96 milyar TL'ye yükseldi.

Etiler Gıda ve Ticaret (#ETILR)

Şirket ile Cocacola Satış arasında ETILR'in tüm şubelerinde satılacak Cocacola ürünleri üzerinden ek indirim ve yansıtma geliri sağlayan Bayilik Bölgesi Direkt Satış Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

Escort Teknoloji Yatırım (#ESCOM)

Geometri Melek Yatırımcılık'a %1,6 pay karşılığında 12.000 dolar tutarında yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.

Gübre Fabrikaları (#GUBRF)

Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı ÇED Raporu'nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulduğu açıklandı.

Logo Yazılım (#LOGO)

Şirketin %100 pay sahibi olduğu Logo Elektronik Ticaret ile Logo Kobi Dijital'in devralınması suretiyle birleşmeye ilişkin SPK'ya başvuru yapldığı açıklandı.

Metemtur Yatırım (#METUR)

Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60 milyon TL'den 270 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı. Öte yandan Şirketin Muğla Bodrum'da gerçekleştirmeyi planladığı konut projesinin ve ileride oluşabilecek gayrimenkul projelerinin inşaatı için Gündemir İnşaat'ın tamamının 275.000 TL bedelle satın alınması için bir sözleşme imzalandığı açıklandı.

RTA Laboratuvarları (#RTALB)

Şirket bağlı ortaklığı A1 Yaşam Bilimleri'nin %10 oranında iştirak ettiği Genz Biyo'nun yürüttüğü Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi Cihazının Geliştirilmesi adlı projesinde PoC cihazının araştırma geliştirme faaliyetleri bakımından son aşamaya geldiği ve Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmadığı açıklandı.

Türk İlaç (#TRILC)

Turkfleks %5 Metronidazol I.V. infüzyonluk çözelti ürününün Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumundan İmal Ruhsatı için hak kazanarak ruhsatlandırma işleminin tamamlandığı açıklandı.

Torunlar GYO (TRGYO)

Yönetim Kurulunun 06.09.2021 tarihli toplantısında; Halkbank'tan (HALKB, Nötr) 750mn TL tutarında orta vadeli işletme kredisi kullanımına ve kredinin teminatını oluşturmak üzere şirketin maliki bulunduğu İstanbul'daki Torun Tower isimli taşınmazın üzerinde Halkbank lehine 2.dereceden 2 milyar TL ipotek tesis edilmesine karar verilmiştir. Bahse konu ipotek işlemi 09.09.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Hedef GSYO (HDFGS): 

Şirketin 10.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirket iştiraklerinden Icrypex Bilişim A.Ş.'nin 5mn TL olan ödenmiş sermayesinin 50mn TL'na çıkarılmasına, artırılan 45mn TL'nin ortaklar tarafından nakden karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketin sahip olduğu paylara tekabül eden 4,5mn TL yeni pay alma haklarının kullanılmasına ve sermaye artırımına payları oranında iştirak edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İdealist Danışmanlık (IDEAS): 

Şirketin 10.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirket iştiraklerinden Icrypex Bilişim A.Ş.'nin 5mn TL olan ödenmiş sermayesinin 50mn TL'na çıkarılmasına, artırılan 45mn TL'nin ortaklar tarafından nakden karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketin sahip olduğu paylara tekabül eden 9mn TL yeni pay alma haklarının kullanılmasına ve sermaye artırımına payları oranında iştirak edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Selva Gıda (SELVA):

 Şirket mülkiyetindeki, Konya'daki 12.852 m2 yüzölçümüne sahip arsa üzerinde bulunan yem fabrikasının, Saraç Tarım Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.'ne KDV dahil 12,98mn TL bedelle satışına ilişkin olarak taraflar arasında 10.09.2021 tarihinde "Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi" düzenlenmiştir. Sözleşme gereği, satış bedeline mahsuben 1mn TL "Kaparo" tahsil edilmiş olup; bakiye 11,98mn TL taşınmazın tapusunun alıcıya devri esnasında nakden tahsil edilecektir. Tapu devrinin 2021 Eylül ayı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

Tuğçelik (TUCLK): 

Elektrikli araç bataryaları, yapı parçaları üretiminde kullanılmak üzere 3.200 ton yüksek basınçlı enjeksiyon presi sipariş sözleşmesini 10.09.2021 tarihinde Alman Oskar Frech firmasıyla imzalanmıştır. Söz konusu siparişin tahmini teslimat tarihi Eylül 2022 olup Sancaktepe'de bulunan merkez fabrikada kurulması planlanmaktadır.

Tümosan (TMSN): 

Şirketin maliki olduğu ve fabrikanın bulunduğu Konya'daki 1,6mn m2'lik taşınmazın cüz'i bir kısmının fabrika ve stok sahası olarak kullanıldığı gözetilerek, atıl olan bölümlerin değerlendirilmesi ve varlıkların değerlerinin arttırılması amacıyla ilgili parselin Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre özel endüstri bölgesi ilan edilmesi için gerekli başvurulara hazırlık sürecinin başlatılmasına, konu ile ilgili genel müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Işıklar Plastik (ISKPL): 

Şirketin 218.7 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 51.8 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 161.1 milyon TL (%311,0185 oranında) artırılarak 212.9 milyon TL'ye çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından 9 Eylül 2021 tarihinde onaylanmıştır.

 

Yorumlar