Borsa İstanbul'da çok tehlikeli biçimde yabancı payı düşüyor

BİST yabancı oranı hukuka olan güven azaldıkça düşüyor.

Uzun yıllar 1 milyon civarında kalan Borsa İstanbul pay senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısı, 2020 sonunda hızlı bir artışla 2 milyona ulaştı.

Yatırımcıların sermaye piyasalarına olan ilgisi 2021 yılının başlarında devam etse de yabancılar ülkede oluşan hukuki güvensizlikten dolayı hızlı çıkış yapıyor. 

Yabancıların BİST'i terketmesi olumsuz sonuçlar oluşturuyor. BİST güvenilirliğini yitiriyor; yeni yatırımcı gelmeyince Türkiye şirketleri büyüyemiyor. Belirli şirket hisseleri de yabancı yatırımcı azlığında gelişemiyor. 

Yüzde 60 olan yabancı payı yüzde 40'a düştü 

Yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları 2021 sonunda bir önceki yıla göre yüzde 4 düşerek

2019 sonunda yüzde 60’ın üstünde olan yabancı yatırımcıların pay senedi portföyündeki ağırlığı, 2020 sonunda yüzde 48’e, 2021 yılı sonunda ise yüzde 40’ın altına gerildi. 2021 sonu itibariyle Türkiye’de toplam 872,4 milyar lira olan pay senedi portföy değerinin, yüzde 39,8’i yabancı yatırımcılara, yüzde 60,2’siyse yerli yatırımcılara ait.

Yerlinin yatırım oranı arttı
Aynı dönemde yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları yüzde 38 büyüdü. Verilere göre, 2020 sonu itibariyle 380,8 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 2021 yılı sonunda 524,7 milyar liraya çıktı. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının 294,3 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 230,4 milyar lirasıysa kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere ait.

2021 yılında yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları ise yüzde 38 büyüyerek 525 milyar liraya ulaştı. Yabancı yatırımcı finansal varlıkları ise yüzde 6 artarak 653,3 milyar lira oldu.