Birlik Mensucat (BRMEN) sermaye artırımını şartlı olarak kabul ettirdi

BRMEN sermaye artırıyor

SPK, Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi'nin (#BRMEN) tahsisli sermaye artırımına şartlı onay verdi. 

SPK, Birlik Mensucat'ın 16.437.222 TL değerindeki mevut sermayesini, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, 11.400.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak Şirket ortağı Yaşar Küçükçalık’a satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi şartlı olarak kabul etti. 

Buna göre;

Birlik Mensucat  tarafından BİST'e yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi ve ihraç edilecek payların Yaşar Küçükçalık’ın Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle borsada satılmasının ve borsada satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmasının kısıtlanması koşuluyla SPK tarafından  kabul edildi.