BIMAS HİSSESİ İÇİN YÜZDE 39'LUK KAR HEDEFİ ANALİZ EDİLİYOR

BIMAS hisse analizi

 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş., 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,2 artışla 884 milyon TL ile piyasa beklentisinin üzerinde net dönem karı yaptı...

Böylece 2021 yılı ilk 9 aylık dönemindeki net dönem karı önceki yılın aynı dönemine göre %28,7 artarak 2.293,7 milyon TL oldu. 

 2021 yılı üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre müşteri trafiğinde %0,1’lik sınırlı bir artış yaşanırken, sepet hacmindeki %18,6’lık ve mağaza sayısındaki %12,9’luk artışın etkisiyle Şirket’in cirosu %28,7 artarak 17.457,2 milyon TL’ye çıktı. 

BIMAS'ın brüt karı üçüncü çeyrekte yıllık %30,7 artışla 3.282,1 milyon TL olarak gerçekleşirken brüt kar marjı 0,3 puan artarak %18,8 oldu.

BIMAS için hisse başına brüt 2 TL olan temettü ödemesi ve Rekabet Kurumu’nun cezasına ilişkin etkileri yansıttığımız hedef fiyat 95,84 TL olarak belirliyor, %38,9 getiri potansiyeli ve Endeks Üzerinde Getiri yorumlanıyor. (BİZİM MENKUL)