Bayrak taban sermayesini bedelli ve bedelsiz olarak artırma kararı aldı.

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş (#BAYRK) sermayesini 76.437.500 artışla 100 milyon liraya çıkarıyor.

Bayrak EBT, Yönetim Kurulu dün yapılan toplantısında sermaye artırım kararı aldı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada 23 milyon 562 bin 500 TL olan mevcut sermaye 100 milyon TL'ye çıkarılacak. 

Şirket sermaye artırımın yüzde 87,4 oranında bedelsiz ve yüzde 263,9 oranında bedelli olarak gerçekleştirecek. 

Sermaye artırımının gerçekleşebilmesi için SPK'ya yapılacak başvurusu sonrası gelecek onay beklenecek. 

KAP açıklaması: 

28.11.2022 tarihinde şirket merkezimizde toplanan yönetim kurulumuzun 2022/25 sayılı kararına göre; 

1-)Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin Yönetim Kurulu'na vermiş olduğu yetkiye istinaden; Şirketimizin 250.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 23.562.500.- TL olan çıkarılmış sermayesinin 20.600,00-TL İç kaynaklardan (Bedelsiz) 55.837,500-TL Nakit karşılanmak suretiyle (Bedelli) 76.437.500- TL (%324,40318 oranında) artırılarak 100.000.000.- TL 'na çıkarılmasına, 

2-)Sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine ise (B) grubu pay verilmesine, 

3-)İş bu sermaye artırımında ihraç edilecek (A) grubu 6.920.282.2414 adet nama yazılı payın ‘'borsada işlem görmeyen'' nitelikte ve (B) grubu 69.517.217.7586 adet hamiline yazılı payın ‘'borsada işlem gören'' nitelikte oluşturulmasına, 

4-)Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 TL (1,00 TL) nominal değerli her bir pay için 1,00 TL fiyattan kullandırılmasına, 

5-)Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 

6-)Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan Borsa'da satılmasına, 

7-)İş bu sermaye artırımında (A) grubu pay sahipleri,yeni pay alım hakkı kullanım süresinde (A) grubu paylardan doğan yeni pay alım haklarının tamamını kullanacaklardır. Bu kapsamda (A) grubu pay sahibi Bilal NAZ'dan satın alma taahhüdü alınmasına, 

8) Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların B Grubu pay olarak Borsa'da satılmasına, 

9-)Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan (B) grubu payların Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasasında halka arz sonrasında satılamayan pay kalması halinde kalan payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul Birincil Piyasada oluşan halka arz fiyatının ortalamasından bedellerinin tam ve nakden ödenerek satın alınacağına ilişkin Şirketin hakim ortağı Bilal NAZ'dan satınalma taahhüdü alınmasına, 

10-)Sermaye arttırımı nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sisteminin esasları çerçevesinde kullandırılmasına; 

11-)İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için kurumlar nezinde başvuru,tescil ve gerekli tüm işlerin Şirket Yetkililerince yürütülmesine ve bu konularda yetkilendirilmelerine,

 katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Etiketler
Yorumlar
Piyasa Özeti
BIST 100 8.457,61 %-0.66
Dolar 27,568 %0.48
Euro 29,048 %0.95
Gram Altın 1.619,15 %0.44
Brent Petrol 89,200 %-1.68
Bitcoin 27.564,47 %0.00