Aydem Enerji halka arzın ilk gününde gerçekleşen işlemler nedeniyle İstanbul Portföy Yönetim için yargıya gidiyor.

SPK, geçen hafta perşembe günü yayınladığı bültende İstanbul Portföy Yönetim'e 1,9 milyon lira para cezası kesmiş ve #AYDEM paylarının halka arzının ilk işlem gününde usulsüz açığa satış işlemi gerçekleştiğini belirtmişti. Aydem Enerji o işlemler için hukuki işlem başlatıyor.

Bu yılın nisan ayında 9,90 TL'den halka arz olan Aydem Enerji, halka arzın ilk gününde gerçekleşen usulsüz açığa satış işlemi için yargıya gidiyor. 

9,90 TL'den halka arz olan #AYDEM hisseleri ilk işlem günü 9,41 liradan işlem görmeye başladı. Geride kalan 6 aylık sürede halka arz fiyatının altında işlem gören ve yatırımcısına zarar ettiren Aydem Enerji hukuki süreç için çalışmaya başladı. 

Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklamada "İstanbul Portföy Yönetimi'nin işlemleri hakkında, hukuki süreçler başlatılacak olup sürecin takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı. 

Aydem Enerji, İstanbul Portföy Yönetimi'nin mevzuata aykırı olmasına rağmen halka arzın ilk gününde usulsüz açığa satış yaptığını ve şirket  hisselerinin olağan fiyat akışına müdahale ettiğini belirterek, "Şirketimizin itibarını ve hisse değerini olumsuz yönde etkileyen bu usulsüz işlem hakkında, gereken hukuki süreçler başlatılacak olup  sürecin takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.   

SPK, 7 Ekim tarihli bülteninde İstanbul Portföy Yönetim'e, İkinci Serbest Fonu için 29 Nisan 2021 tarihinde Aydem Yenilenebilir Enerji (#AYDEM) hisselerinde usulsüz açığa satış işlemleri gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine, 1 milyon 921 bin 326 lira idari para cezası vermişti. 

Aydem Enerji bunun üzerine hareket geçerek Usulsüz işlemi yargıya taşıyor. 

Şirketin açıklamasında yer alan ifadelerin tamamı şu şekilde: 

"Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)  Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM)  hissesinde usulsüz açığa satış işlemleri gerçekleştirilmesi nedeniyle İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş’ye, 1 milyon 921 bin 326 TL idari para  cezası uygulama kararı aldığını açıklamıştır. Söz konusu şirket,  mevzuata aykırı olmasına rağmen Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka  arzının ilk gününde usulsüz açığa satış yaparak, şirket hisselerinin  olağan fiyat akışına müdahale etmiş, ilk işlem gününde hisse fiyatında  yanlış ve yanıltıcı izlenimler uyandırmış, bu şekilde hissemizin  değeri ile şirketimizin itibarını olumsuz etkilemiş, şirketimizi ve  yatırımcılarımızı zarara uğratmış ve mağdur etmiştir. Şirketimizin  itibarını ve hisse değerini olumsuz yönde etkileyen bu usulsüz işlem  hakkında, gereken hukuki süreçler başlatılacak olup sürecin takipçisi  olacağız.   

Ayrıca, hisse senedimizin yukarıda bahsedilen nedenle başlayan değer  kaybı sırasında farklı platformlarda dile getirilen mesnetsiz bir  iddianın da açıklığa kavuşturulması ihtiyacı doğmuştur. Şirketimizin  halka arzı sırasında, izahnamemizde de açıklandığı üzere, ilgili SPK  mevzuatına uygun şekilde, halka arz eden pay sahibi Aydem Enerji
Yatırımları A.Ş. adına  İş Yatırım tarafından fiyat istikrarı  işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede ve ilgili SPK mevzuatı  kapsamında, şirketimiz hisselerinin Borsa İstanbul’da işlem görmeye  başlamasını müteakip 30 gün boyunca, İş Yatırım tarafından hisse  fiyatındaki ani düşüş ve dalgalanmaları önlemek amacıyla geri alımlar  yapılmıştır.

Bu işlemlerin sona ermesiyle işlemlerle ilgili detaylar, işlemi gerçekleştiren aracı kurum tarafından, 28 Mayıs 2021 tarihinde  yapılan KAP açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştur. Fiyat istikrarı  işlemlerinin olağan yapısı ve mevzuatın gereklilikleri uyarınca, fiyat  istikrarı süreci boyunca alımı yapılan hisseler, İş Yatırım tarafından  fiyat istikrarına ilişkin açılmış özel bir hesapta muhafaza  edilmiştir. İşlemin 28 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmasını müteakip,  ilgili hisseler İş Yatırım tarafından halka arz eden pay sahibi Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.’nin Yapı Kredi Yatırım nezdindeki hesaplarına virman edilmiştir. İzahnamemizde belirtildiği üzere, fiyat istikrarı  amaçlı alınan bu hisselerin, bir yıl süreyle halka arz fiyatının  altında bir bedelle satışı söz konusu değildir. Bu nedenle, bu  hisseler alış tarihlerinden bugüne kadar herhangi bir satış işlemine  konu olmamıştır. Bu durum, Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarıyla  sabittir.

Aydem Yenilenebilir Enerji  Türkiye geneline yayılan 26 genç  yenilenebilir enerji santraliyle, Türkiye’nin sürdürülebilir  kaynaklarla büyümesine katkı sağlamaya, daha iyi bir gelecek için  üretmeye ve yatırımcılarıyla birlikte büyümeye devam edecektir." 

Etiketler
Yorumlar