ALKA, yüzde 250 bedelsiz sermaye artırımı yapıyor

ALKA sermaye artırımı yapıyor.

ALKA Alkim Kağıt, %250 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. 

ALKA'nın bedelsiz sermaye artırımıyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"25.05.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile bedelsiz sermaye artırımına ve esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmişti. 20.06.2022 Tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan uygun görüşü alınmıştı. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından tadil metninde Türk Ticaret Kanunu'nun 339/2.c maddesine göre değişiklik yapılması istenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu 05.07.2022 tarihinde toplanarak tadil metninde yeni düzenlemeyi yapmıştır.

Şirketin sermayesinin 52.500.000.-TL (Elliikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'dan, tamamı müsait özkaynak kalemlerinden; 99.846.844,21 TL' sı Olağanüstü Yedeklerden, 23.647.927,87 TL'sı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından ve 7.755.227,92 TL'sı Gayrimenkul Satış Kazançlarına ait fondan karşılanmak üzere, toplamı 131.250.000-TL (Yüzotuzbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası)'sı bedelsiz sermeye artırım yöntemi ile ilave edilerek 183.750.000.-TL (Yüzseksenüçmilyonyediyüzellibin Türk Lirası)'sına çıkarılmasına, artan 131.250.000-TL (Yüzotuzbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası)'sına tekabül eden 13.125.000.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz dağıtılmasına,

 Bu amaçla, hazırlanan esas sözleşme tadil metni ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulundan müteakiben T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurula sunulmasına, gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe yürütülmesine karar verilmiştir."

 

 

 

 

Piyasa Özeti
BIST 100 8.039,18 %0.48
Dolar 27,157 %0.05
Euro 28,923 %-0.03
Gram Altın 1.680,29 %0.34
Brent Petrol 92,480 %0.12
Bitcoin 26.503,13 %0.00