AKGRT zarar açıkladı; hisse için önemli yorum yapıldı

AKGRT hisse analizi

Aksigorta 1Ç22 finansal sonuçlarında 254 milyon TL zarar açıkladı.

Piyasa beklentisi 125 milyon TL zarar, bizim beklentimiz ise daha sınırlı bir şekilde 13 milyon TL zarar idi.

Devam eden riskler karşılığındaki 198.3 milyon TL’lik ve kazanılmamış primler karşılığındaki 220 milyon TL’lik artış toplam karşılık giderlerini yükselterek zarar rakamının beklentimizden daha fazla olmasına neden olmuştur.

1Ç22’de şirketin brüt prim üretimi yıllık %57 artış ile 2.48 milyar TL olurken, bir önceki döneme paralel gerçekleşmiştir.

Şirketin 1Ç22 brüt prim üretimi içerisinde Kasko ve Trafik segmentlerinin payı sırası ile %18.6 ve %24.7 olarak gerçekleşti (son 1 yıl sırası ile %17.8 ve %28). Toplam brüt prim üretimi olarak değerlendirildiğinde şirketin pazar payı 1Ç22’de %6.7, Kasko ve Trafik segmentlerinde ise %7.7 ve %7.9 olarak gerçekleşti (son 1 yıl sırası ile %7.6, %8.2 ve %8.8).

AKGRT hissesi; son 3 aylık dönemde %15 nominal ve %30 göreceli değer kaybettiği için zayıf operasyonel performansın kısmen fiyatların içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Ancak yakın dönemde belirgin bir katalist olmadığı için hissede alım yönünde hareket için bir süre daha beklenebileceği görüşündeyiz.(Deniz Yatırım)