5 BİST ŞİRKETİ SERMAYE ARTIRIMI YAPIYOR

Sermaye artırımı yapan BİST şirketleri BOSSA, ISCTR, HDFGS, SARKY, YGGYO oldu.

#BOSSA,  sermayesinin 62 milyon TL’den %474,19 oranında bedelsiz olarak 294 milyon YL artışla 356 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya onay için başvurdu. 

#ISCTR,  sermayesi bugün 4,50 milyar TL’den %122,22 oranında bedelsiz olarak 5,50 milyar TL artışla 10 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 5,035 TL’yi karşılıyor. 

#HDFGS, sermayesinin 285 milyon TL’den %14,03 oranında bedelsiz olarak 40 milyon TL artışla 325 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya müracat yaptı. 

#SARKY,  sermayesi bugün 300 milyon TL’den %33 oranında bedelsiz olarak 100 milyon TL artışla 400 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 14,992 TL’yi karşılıyor. 

#YGGYO,  sermayesi bugün 161,3 milyon TL’den %50 oranında bedelsiz olarak 80,6 milyon TL artışla 241,9 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 19,16 TL’yi karşılıyor.