MEGAP, sulanma etkisi nedeniyle yüzde 200 oranındaki bedelli sermaye artırımı yüzde 88 olarak revize etti.

Mega Polietilen sermayesini 375 milyon TL'ye çıkaracak olan yüzde 200 oranındaki bedelli sermaye artırım kararını iptal etti. Şirket Yönetim Kurulu iptal kararının alındığı toplantıda yeni bedelli kararı alarak SPK'ya başvurulacağını duyurdu.

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş (#MEGAP) 14 Ekim'de duyurduğu yüzde 200 oranındaki bedelli sermaye artırımını iptal etti. 

Yapılacak sermaye artırımı nedeniyle pay fiyatında yaşanacak sulanma etkisinin azaltılması amacıyla, bu kararın verildiği açıklanırken şirket yeni kararla sermayesini yüzde 88 oranında artıracağını duyurdu. 

Daha önce mevcut 125 milyon TL olan ödenmiş sermayenin 375 milyon TL'ye çıkarılacağı açıklanmıştı. Yeni kararla ödenmiş sermaye 110 milyon TL artışla 225 milyon TL'ye çıkarılmış olacak. 

 

Bedelli Sermaye Artırımında Sulanma Etkisi Nedir?
Bedelli sermaye artırımına katılmayan mevcut yatırımcıların, bedelli sermaye artırımı sonrasında, ellerinde bulundurdukları hisselerin şirket sermayesine oranındaki düşüşe bağlı olarak pay başına defter değerinde de düşüş yaşanabilir.

Bedelli sermaye artırımından önceki hisse başına düşen defter değeri ile bedelli sonrasındaki hisse başına düşen defter değeri arasındaki pozitif ya da negatif fark sulanma etkisi olarak adlandırılır.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi; 

"Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır;

 1. Yönetim kurulumuzun 14.10.2022 tarih ve 2002/19 sayılı toplantısında alınan ve aynı tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulan nakit sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararımızın, yapılacak sermaye artırımı nedeniyle pay fiyatımızda yaşanacak sulanma etkisinin azaltılması amacıyla iptal edilmesine,

 2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 1.000.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 125.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 110.000.000 TL artırılarak, 235.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 

3. İş bu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu hamiline pay verilmesine, 

4. Artırılan 110.000.000 TL sermayeyi temsil eden, beheri 1 TL nominal değerli, 8.424.781,88 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı, 101.575.218,12 adet B grubu hamiline yazılı olarak ihracına,

5. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına;

 6. Mevcut ortakların %88 oranında yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 2,00 TL olarak belirlenmesine,

 7. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

8. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.'de satışa sunulmasına,

 9. Yönetim kurulu başkanımız ve şirketimiz sermayesinde %30,02 oranında pay sahibi olan Sayın Eda ÖZHAN'ın, sermaye artırımına ilişkin izahnamenin SPK tarafından onaylandığı tarihine kadar şirketimize nakden yatırmış olduğu ve şirketimiz faaliyetlerinin finansmanında kullanılan tutarlar nedeniyle oluşan alacağının, rüçhan hakkı kullanımından kaynaklanacak sermaye koyma borcundan mahsup edilmesine,

 10. Nakit sermaye artırımından elde edilecek fonun, yönetim kurulu karar ekinde verilen şekilde kullanılmasına,

 11. Bedelli sermaye artırımı işlemlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,

 12 Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine, 

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir." 

MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SANAYI A.S.
Daha fazla detay için tıklayınız
Alış 9.17
Satış 9.18
Değişim 0.55%
Son Değer 9.18
En yüksek 9.47
En düşük 8.76
Haftalık Değişim 6.3731%
Aylık Değişim 17.5416%
Yıllık Değişim 304.4052%
Etiketler
Yorumlar
El Alem
SPK esas bu durumları incelemeli yüksek oranda bedelli açıklaması ile tahtada ki yatırımcıyı kaçır. Girmek isteyenleri yüksek bedelli açıklaması ile tahtadan uzak tut. Akabinde hisseleri topla sonra fa bedelliyi düşür. Esas manipülasyon budur. Örnek Atagy ve Megap Hisselere verdiği cezalar nedeniyle ky yi mağdur eden SPK böyle patronları görmezden gelir.